hitabet


hitabet
(A.)
[ ﺖﺑﺎﻄﺧ ]
hatiplik.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • hitabet — is., Ar. ḫiṭābet Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HITABET — Hatiplik etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HİTABET BERATI — Eskiden vazifeli cami hatiblerine, hatibliğe tayin olduklarına dair verilen vesika. (Osmanlı İmparatorluğu zamanında yan zamanda halife olan padişahı temsil eden, cuma ve bayram hutbelerine çıkan bu hatiblere pek fazla ehemmiyet verilirdi.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • retorik — is., ği, ed., Fr. rhétorique 1) Güzel söz söyleme, hitabet sanatı 2) Söz sanatlarını inceleyen bilim dalı, belagat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • NUTK — (Nutuk) Söyleyiş, söyleme kabiliyeti, konuşma, hitabet. * Dervişlerce büyüklerin manzum sözleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük